สิงหาคม 25, 2020

ChangBasic Rubber Sheet

มีส่วนผสมของยางธรรมชาติคุณภาพดีโดยไม่ต้องใช้วัสดุรีไซเคิลใด ๆ เป็นที่นิยมใช้กับงานทั่วไปเช่นปะเก็นเครื่องขูดและซีล